Voorthuizen Straalt - 13 april 2019

Publicatie Voorthuizen Straalt 13 april 2019: klik op deze link

Publicatie Shantykoor gaat de boer op:

klik op deze link

Publicatie lustrum 31 augustus 2019:

klik op deze link

Wereld Eidagen Barneveld - 13 oktober 2018
(foto's Fred Dorfel)
Bevrijdingsfestival Barneveld - 5 mei 2018
(foto's en video Ben Blass)
Sail Kampen - 2 april 2018
 
Shantykorenfestival Barneveld - 27 mei 2017
(foto's Ben Blass)