Over het koor

Ons koor is op 18 september 2014 opgericht bij Notaris Braun te Barneveld op initiatief van Cootje Gerritsen , kort daarop met medewerking van Tanja Vlot. De eerste activiteiten zijn vanaf 24 mei 2014 door Cootje Gerritsen verricht (het voornemen voor de oprichting is gepubliceerd in de Barneveldse Krant). Het koor kreeg de naam VROUWEN VAN SCHIPPER KEE. De vereniging is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 61502510.

 

De doelstelling van het koor is om gezellig samen te zingen, deel te nemen aan festivals en het op aanvraag verzorgen van optredens.

De repetities vinden plaats 1 x per 14 dagen op donderdagavond te weten van 19.30 uur tot 21.30 uur. Onze zomervakantie duurt 6 weken en wordt door het bestuur vastgelegd.

 

Het koor bestaat uit 55 dames . We hebben sopranen en alten als zangeressen, waaronder een aantal solisten.

Het repertoire bestaat uit shantyliedjes en andere gezellige meezingliedjes.

Ondertekening oprichtingsakte, van links  naar rechts: Tanja Vlot, Nelie van Veldhuizen, Emmy Manné en Cootje Gerritsen

Publicatie Shantykoor gaat de boer op:

klik op deze link

Begeleiding van het koor

Dirigent: Ton de Kruijf

Geluidsman:

Joop van de Hesseweg

2e Geluidsman:

Peter Luyken

Van links naar rechts:

Henk Nes (accordeon), Anke Epema (accordeon),

Hilly Huttinga (accordeon), Wim van Drie (accordeon / mondharmonica) en Ton de Kruijf (dirigent).