top of page

Over het koor

Ons koor is op initiatief van Cootje Gerritsen op 18 september 2014 opgericht bij Notaris Braun in Barneveld. Kort daarop sloot Tanja Vlot zich aan. Cootje verrichtte de eerste activiteiten vanaf 24 mei 2014. Hoe de oprichting tot stand is gekomen is gepubliceerd in de Barneveldse Krant). Het koor kreeg de naam VROUWEN VAN SCHIPPER KEE. De vereniging is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 61502510.

 

 

 

 

Onze doelstelling is om gezellig samen te zingen, deel te nemen aan festivals en het verzorgen van optredens. We repeteren om de week op een donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur. Met aansluitend de "derde helft" waarin we een spontaan lied niet uit de weg gaan. We genieten zes weken van de zomervakantie. Die periode wordt door het bestuur vastgelegd.

Ons koor bestaat uit 37 enthousiaste dames. Bij ons zingen alten, sopranen en ook één solist. Het repertoire bestaat voornamelijk uit shantyliederen maar ook andere gezellig meezingers.

Ondertekening oprichtingsakte, van links  naar rechts: Tanja Vlot, Nelie van Veldhuizen, Emmy Manné en Cootje Gerritsen

foto website voorzitter.jpg
foto website lustrum..jpg

In de afgelopen jaren zijn we muzikaal enorm gegroeid. Het enthousiasme van alle leden spat er vanaf en gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ons vijfjarig bestaan vierden we op 31 augustus 2019 met een fantastisch festival in het centrum van Barneveld.

Begeleiding van het koor

Muzikanten.jpg
Ton.jpg

Dirigent: Ton de Kruijf

Hilly Huttinga (accordeon)

Henk Nes (accordeon) 

Joop.jpg

Geluidsman:

Joop van de Hesseweg

bottom of page